شرکت نانو پاک پرشیا

نانو پرشیا یکی از اعضای مجموعه شرکت های فراملیتی در سراسر جهان و تنها تولید کننده این مجموعه غیر از نانوپک کره جنوبی است و بازار انحصاری آن را در 17 کشور منطقه خاورمیانه در اختیار دارد.

شرکت نانو پاک پرشیا
ایران
تهران
02188663715